Українська література

Українська література 60-их р

Василь Стус
 1. Записати збірки поета. (п); пояснити їх назви (у).
 2. Навести приклади "стоїчної" поезії В. Стуса.(у)
 3. Дати відповідь на питання: Василь Стус - поет чи борець? Відповідь обгрунтуйте (у)
 4. Кажуть, що життя Стуса - це дорога через терня до зір. Погодьтеся чи спростуйте цей вислів. (у)
 5. М. Рильський писав, що Україна є віссю, навколо якої рбертається вся поезія В. Стуса. Запишіть назви творів на підтвердження цієї думки.
 6. Виписати художні засоби поезії "Мені зоря сіяла нині вранці"
 7. Назвіть моральні, філософсько-естетичні проблеми, які порцушує автор у своїх творах. (п)
 8. Чому у своїх творах автор часто вдається до кольорової символіки? (у)
 9. Написати творчу роботу "Поезії В. стуса - прояв духовної незламності борця"


Ліна Костенко "Маруся Чурай"
Робота за змістом. Прошу підготувати відповіді на питання:
 1. Визначити й записати найголовніші сюжетні лінії роману. (п)
 2. Які риси національного характеру розкриваються в романі завдяки цим сюжетним лініям? (у)
 3. Знайдіть рядки, які свідчать про глибокі патріотичні почуття Ліни Костенко (п)
 4. Складіть і запишіть порівняльну характеристику Марусі Чурай і Грицька Бобренка. (п)
 5. Складіть розповідь за цією таблицею, дібравши відповідні цитати.
 6. Сладіть і запишіть порівняльну таблицю "Риси характеру позитивних і негативних героїв"
 7. Дайте розгорнуту письмову відповідь на питання: Доведіть, що роман про минуле "Маруся Чурай" написаний для сучасників і нащадків.
 8.  Визначити афоризми з роману "Маруся Чурай" за посиланням. (п)
...........................................................................................

Шістдесятники   творче завдання
Ліна Костенко. Афоризми.

Українська література 40-50-их років ХХ століття

Олександр Довженко. "Зачарована Десна"

"Україна в огні"

               творче завдання
 1. Виписати по 5 прикладів зорових і слухових образів.      (п)
 2. Підготувати цитати до характеристики образів-персонажів.    (у)
 3. Закінчити речення: "Зачарована Десна" нас вчить .....     (п)
 4. Вивчити визначення "кіноповість".    (у) 
 5. Виписати ознаки кіноповість в "Зачарованій Десні"     (п)
 6. Прочитати кіноповість "Україна в огні"
 7. ОБОВ`ЯЗКОВО!!! Перейти за посиланням і розпочати роботу!
 8. ТАКОЖ 20 січня народився Євген МАланюк. Повторіть відомості про його життя і творчість: буде творче завдання. 
........................................................................................

Пропоную перейти за посиланням для виконання творчого завдання

..............................................................................

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

УласСамчук. Роман-хроніка "Марія". Стаття "Нарід чи чернь"
Шановні одинацятикласники, пропоую питання для підготовки до наступного уроку:
 1. Що стало поштовхом до написання роману?   (у)
 2. Кому присвячено твір?
 3. У романі "Марія" кілька мотивів: мотив праці, мотив любові, мотив-образ Божої Матері, мотив страждання. Який, на вашу думку, наскрізний мотив? (у)
 4. Визначте моральні основи селянського життя. (у)
 5. Дайте характеристику Максима (можна у вигляді асоціативного грона або словникового диктанту)  (п)
 6. Що, на думку автора, є найстрашнішим гріхом нової влади?   (у)
 7. Розкрийте символічність образу сонця у романі  (у)
 8. Запишіть словниковий диктант "Риси характеру Марії" (12-15 слів)
    1. Визначте головні проблеми статті "Нарід чи чернь"   (п)
    2. як автор визначає поняття "нарід" і "чернь"
    3. Чому, на думку Самчука, українство є саме черню і юрбою?         (у)
    4. Які шляхи ровязання поставленої проблеми бачить Улас Самчук?    (у)
   
БІОГРАФІЯ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА     

УВАГА! Узагальнюємо вивчене за І семестр! Перейдіть, будь ласка, за посиланням і спробуйте розгадати кросворд
Перейдіть, будь ласка до розгадування кросвордів "Література 20-30-их років", "Персонажі" і "Літературознавчі поняття" 

Осип Турянський. "Поза межами болю"

...............................................................................
  
Перейдіть, будь ласка, за посиланням і виконайте завдання:
За ключовими словами відновіть речення чи словосполучення, що пов`язані з життєвим та творчим шляхом Б. І. Антонича.(наприклад, привітання - "Привітання життя" - перша збірка поета).
                                                             ............................................................................................................

Ще раз зверніться до персоналій епохи Розстріляного Відродження

.............................................................................................................

Цьогоріч Україна й світ відзначає 109 річницю від дня народження Івана Багряного. Справжнє прізвище Лозов`ягін, псевдоніми: Полярний, Дон, криптонім: Кочерга. У літературу увійшов як Іван Багряний. Його життя і творчість є одночасно  історією і уроками життя, хоч і гіркими.
 Що взяла особисто із цих уроків, з чим іду до учнів на уроки вивчення життя і творчості Багряного? 

 • Звичайно ж, намагаюся переконати, що "сміливі завжди мають щастя". 
 • А як не нагадати воріженькам про те, що "Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами!"? 
 • І не один раз повторюю: "Людина — це найвеличніша з усіх істот. Людина — найнещасніша з усіх істот. Людина — найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибирати першу для доведення прикладом"

....................................................................................................................

.................................................................................................................
У пошуках удосконалення блогу забрела на прекрасний сайт для філологів, учнів, усіх, хто цікавиться книжковими новинками. Заходьте, знайомтеся

Немає коментарів:

Дописати коментар